slova tvořící obrazy

 

Pohybuji se v prostoru čisté přírody, ryzího a barevného života, po cestě uvědomění si plného významu bohatství. Pracuji rukama, dotýkám se země, rostlin, živých tvorů a zároveň usedám ke komunikačním technologiím, které umožňují veřejně publikovat myšlenky.

 Pracuji se silou slov, nalézám jejich vhodná spojení, tak aby měla co největší schopnost dopadnout na úrodnou půdu.

Prošla jsem reklamní agenturou, vydavatelstvím vysokonákladových i lifestyle titulů a pracovala jsem pro zahraniční televizní kanál.

Nyní už 11 let pracuji na volné noze a věnuji se tomu, co sama dennodenně žiju. 

Bohaté jednoduchosti. 

Mí předkové byli zemědělci, pěstovali, chovali. Přistupovali k rostlinám i zvířatům s úctou, byť bylo jejich živobytí místy náročné, doplněné řadou životu nebezpečných událostí. Předali mi velkou pokoru, hluboké pochopení spojitostí mezi velkým světem a malými zrníčky.
Já mohu na jejich životy hrdě navázat a přidat to moderní – technologie. Pochopené, užívané svědomitě, jako prostředek k tvorbě dobrého, živoucího prostoru.

To vše se skrývá za současnými slovy o udržitelnosti, ekologii, upcyklaci…

Využívám je, propojuji s dalšími tvůrčími myšlenkami a posílám do světa na zkušenou.

Zapustit kořeny, růst a kvést.