Umění pozorovat, smysl pro detail i široký kontext, znalost fyziologie rostlin a člověka, vztah mezi funkčností jejich těl

– a schopnost toto vše prakticky využít, to je základní charakteristika práce herbalisty.

 

~ povědomí o blízkosti rostlin v těsném okolí.
~ povědomí o blízkosti rostlin v těsném okolí.
~ pěstování vlastních bylin, jejich šetrné zpracování.

~ pěstování vlastních bylin, jejich šetrné zpracování.

~ výroba rostlinných preparátů z květů, listů, kořenů, kůry - na míru konkrétnímu člověku.

~ výroba rostlinných preparátů z květů, listů, kořenů, kůry – na míru konkrétnímu člověku. 

~ znalost místa, kde se pohybuje.

~ znalost místa, kde se pohybuje.

Zeptejte se